Choď na obsah Choď na menu
 


skola.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Šalgovce

Osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky

Naša základná škola vychádza v ústrety rodičom, ktorých deti vyžadujú formy vzdelávania osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky (podľa zákona č.245/2008 Z.z.§ 23 a 24)

1.) Za uplynulé 3 roky sme dosiahli výborné výchovno-vzdelávacie výsledky u žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu. Preto sme sa rozhodli pre ďalšie formy individuálneho vzdelávania

§ 24 ods.2 písm.b) INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE ŽIAKOV PRVÉHO STUPŇA ZŠ a ods.4, a to na základe

ŽIADOSTI ZZ O POVOLENIE INDIVIDUÁLNEHO VZDELÁVANIA podľa ods.2 písm.b.).

2.) Žiak, ktorému bude povolené takéto vzdelávanie, vykonáva v škole komisionálne skúšky.Tieto vykoná z príslušného povinného predmetu každý polrok.

3.) V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte riaditeľku ZŠ s MŠ Šalgovce

Mgr. Martinu Bistákovú, telefónne číslo : 038/5395122, alebo mobilné číslo: 0905/259 816